Showing posts with label barang pecah belah logo. Show all posts
Showing posts with label barang pecah belah logo. Show all posts

Barang Pecah Belah

Peribahasa maksud ada air adalah ikan. Kdi melawat kedai potong atau half cut sesetengah memanggilnya hafkat baru baru ini di subang perdan...